Підписатися на RSS

Пільги на харчування

Вартість харчування однієї дитини на день розраховує централізована бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну,що діє у цій місцевості на момент складання кошторису.


Після подання таких розрахунків відділом освіти органи місцевого самоврядування визначають розмір батьківської плати та видають розпорядження (рішення) про встановлення вказаної плати.

Пунктом 2.9 "Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах", затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 № 667(далі - Порядок № 667) визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад ( у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не береться.

Від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти проводиться щорічно і може переглядатися упродовж року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо).

Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

На підставі Порядку № 667, пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

· Діти з малозабезпечених сімей;

· Діти-сироти (опікуни);

· Діти з багатодітних сімей;

· Діти військових, які брали (беруть) участь в АТО

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей

Харчування безкоштовне

· Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - оригінал. Поновлюється 1 раз на півроку;

· Свідоцтво про народження дитини - копія;

· Довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал;

Діти-сироти (опікуни)

Харчування безкоштовне

· Свідоцтво про народження дитини - копія;

· Рішення суду про опікунство - копія.

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

Оплата за харчування 50 %

· Свідоцтва про народження всіх дітей - копія;

· Посвідчення багатодітної сім'ї - копія;

· Довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал.

Діти військових, які беруть (брали) участь в АТО

Харчування безкоштовне

· посвідчення учасника війни - копія;

· документ, що підтверджує належність особи до учасників війни відповідно до ст.8, ст.9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - копія;

· документи про беспосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центу при Службі безпеки України - копія;

· свідоцтво про народження дитини - копія;

· довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал.

Військових, які беруть (брали) участь в АТО, визнають учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ. На них поширюються норми законів:

· «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV,

· «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ.

Кiлькiсть переглядiв: 298