Підписатися на RSS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗА 2020 РІК

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», ІНСТРУКЦІЇ З ДІЛОВОДСТВА ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯХ ГРОМАДЯН, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ, В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 14.04.1997 № 348 (ІЗ ЗМІНАМИ), УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 281 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ПРОВОДИЛАСЬ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

Інформація про звернення громадян до керівника КЗ "ДНЗ №281" за 2020 рік

№ з/п ЗДО Скарги Звернення
Виховання та навчання дітей Питання діяльності закладів дошкільної освіти Питання про роботу (працевлаштування, звільнення ,тощо) Питання виробничого характеру Питання особистого характеру Колективні звернення Питання з харчування
1 281 - 7 10 7 - 5 - 2

Інформація про звернення громадян за I квартал 2021 р.

Відповіді на актуальні питання

Чи може дитину забрати з дошкільного навчального закладу її сестра чи брат?

Відповідно до частини другої статті 151 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 №2947-ІІІ (СК) батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі – Закон про дошкільну освіту) батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Дошкільний навчальний заклад, у свою чергу, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання (ч.2 ст.11 Закону про дошкільну освіту).

Отже, дошкільний навчальний заклад відповідає за безпеку дитини під час її перебування в закладі.

Частиною четвертою статті 259 СК визначено, що неповнолітні особи мають право брати участь у вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер, незалежно від місця їхнього проживання. Відповідно до частини другої статті 6 СК малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Положеннями частини першої статті 30 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV (ЦК) передбачено, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Згідно зі статтею 31 ЦК фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність і не несе відповідальності за завдану нею шкоду. Так, педагогічний працівник дошкільного навчального закладу не вправі передавати вихованців малолітнім особам, зокрема їхнім сестрі чи брату.

Чи потрібна медична довідка після кількаденної відсутності дитини в дитячому садку?


Моя дитина не відвідувала дитячий садок за сімейними обставинами лише кілька днів, а медсестра дитячого садка вимагає довідку від педіатра з відміткою про епідемічне оточення. Наскільки мені відомо, довідка потрібна лише у разі, якщо дитина хворіла. Чи не так?

Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється лише за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебувала під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок, за умови відсутності явних ознак захворювання.

Кiлькiсть переглядiв: 258